//
  
  
  
  
  
   ภาพกิจกรรมสาขาวิชาฯ
  
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
  ฝึกอบรมของคณาจารย์
  
  
  
  
  
  
  
  
  


งานเลี้ยงสังสรรค์ 20 ปี สาขาวิชาสถิติ
ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สาขาวิชาสถิติ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ณ ห้องใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สาขาวิชาสถิติ กิจกรรมศิษย์เก่าพบน้อง
ณ ห้อง ประชุม 1 อาคารจุฬาภรณ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
โครงการติดตามผลการเรียนและพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา
ณ ห้อง 2507-2 ตึก60 ปี แม่โจ้
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
โครงการสร้างเครีอข่ายวิจัยทางสถิติศาสตร์
ณ ห้อง 2504 ตึก60 ปี แม่โจ้
เมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560
โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
ณ ห้อง 3103 อาคารจุฬาภรณ์
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560
โครงการ Summation camp ครั้งที่ 15 ค่ายนักสถิติตัวน้อย
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม – วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560
โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
ณ เก๊าไม้ ล้านนา รีสอร์ท
เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
โครงการดูงานของนักศึกษาวิชาสถิติ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริง
ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 
 
   


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 August, 2018
 
  
  
  
  
  
  
qrcode